Inbrottslarm

Inbrottslarm från Corado Protect kan kompletteras med överfallslarm, brandvarning och dörrkontrollsystem (enklare kortläsarsystem).

Systemen är av så kallad hybridtyp dvs. att ansluten utrustning kan vara inkopplad konventionellt via tråd eller via radio trådlöst.

Larm avges lokalt akustiskt eller optiskt beroende på vilket behov som föreligger.

Till/frånkoppling och administration av systemet sker med så kallad manöverpanel och pinkod, möjlighet finns även att sköta anläggningen via så kallad app och smartphone. Det finns även möjlighet att använda webbadministration.

Överföring av statusbesked till larmcentral(vaktbolag)uppfyller högt ställda krav avseende skyddsklass med seriell informationsöverföring.

Så kallad fjärrservice för analys och support är möjlig, detta ingår som standard för kund med serviceavtal.