CCTV

CCTV, även kallat kamerasystem finns för alla behov.

I sin enklaste form består en anläggning av en kamera och en monitor. För de fall där man vill lagra bildmateriel sker lagringen på en videoserver som i sin tur kan fjärrstyras via nätverk lokalt och/eller globalt.

Ett stort antal kamera varianter finns för att täcka skiftande behov och miljökrav såsom fast, zoom optik.

För de kunder som önskar erbjuder flera larmcentraler/vaktbolag fjärrtjänster såsom rondering och tillsyn.

Viktigt att fråga sig vid projektering av CCTV anläggning:

Vad skall systemet användas till ?   

Identifiering , Igenkänning , Detektering , Övervakning

Var skall utrustningen installeras ?

Inomhus , utomhus , mobilt , miljöklass

När skall systemet vara aktiverat ?

Dag , natt

Hur skall systemet övervakas ?

Personal på plats , Personal på annan plats(vaktbolag) , Ingen granskning i efterhand

 

Ett flertal lagar och regelverk styr nyttjandet av CCTV system:

Lagen om allmän kameraövervakning

Personuppgiftslagen

Lag om hemlig kameraövervakning