Det självklara valet

Vårt arbetsområde omfattar hela Norden

Säkerhetstjänster

Inbrottslarm

Inbrottslarm från Corado Protect kan kompletteras med överfallslarm, brandvarning och dörrkontrollsystem (enklare kortläsarsystem). Systemen är av så kallad hybridtyp dvs. att ansluten utrustning kan vara inkopplad konventionellt via tråd eller via radio trådlöst. Larm avges lokalt akustiskt eller optiskt beroende på vilket behov som föreligger. Till/frånkoppling och administration av systemet sker med så kallad manöverpanel och pinkod, möjlighet finns även att sköta anläggningen via så […]

CCTV

CCTV, även kallat kamerasystem finns för alla behov. I sin enklaste form består en anläggning av en kamera och en monitor. För de fall där man vill lagra bildmateriel sker lagringen på en videoserver som i sin tur kan fjärrstyras via nätverk lokalt och/eller globalt. Ett stort antal kamera varianter finns för att täcka skiftande behov och miljökrav såsom fast, zoom optik. För de kunder […]

Kortläsarsystem

Corado Protect erbjuder kortlläsarsystem för skiftande behov och verksamheter. Ett system kan omfatta allt från en till obegränsat antal dörrar, även om de geografiskt är belägna på olika platser. Kortläsarsystemet kan styra dörrar, grindar, hissar eller till exempel en process. Kortläsare finns i olika utföranden för varierande miljö och säkerhetskrav. Passerkort, nyckelbrickor nyckelarmband eller biometrisk läsning (ögon eller fingerscanning)i olika miljöer och verksamhet. Kortläsarsystemet kan användas för […]

Corado Protect Risk

Corado Protect Risk är samlingsnamnet för våra tjänster såsom: Analys och besiktning av säkerhetsinstallationer med förslag till åtgärder Fjärrservicetjänster av levererad teknik Utbildning av användare och administratörer på levererad teknik Rådgivning i säkerhetsfrågor

Kontakt